top of page

Worpswede Triptyk – world premiere

Paula Modersohn-Becker och konstnärskolonin i Worpswede

Onsdag 3/10 2018 kl. 18.30

Programserien är ett samarbete mellan Prins Eugens Waldemarsudde, violinisten Anders Lagerqvist och Kungliga Musikhögskolan/Edsberg.

Medverkande musiker: Fredrik Malmberg och Vokalharmonin, Chris Parkes (horn), Mats Widlund (piano) och Anders Lagerqvist (violin)

Recitation: Marika Lagercrantz

Musik av: Paul Hindemith, Johannes Brahms, Charles Koechlin, Johanna Senfter och Jonas Valfridsson Texter av: Marie Darrieussecq och Rainer Maria Rilke

Pris: 280 kr

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags
bottom of page